Turkish – Greek Friendship and Culture Meeting

Turkish – Greek Friendship and Culture Meeting

With the organisation of the “Turkish-Greek Friendship and Culture Meeting”, we continue to gather thousands of cultural ambassadors every year in Bodrum and the Greek islands. Each year a thousand people participate in the activity. We have the opportunity to present the cultural values ​​of the two neighbouring countries during this night, which consists of joint music, common meals and common dances of the two countries. This activity is supported by Turkish and Greek municipalities, civil society organizations, clubs and the local people.

Participation in activities that promote common music, dances and food between Turkey and Greece reach thousands of people. The Bodrum Chamber of Commerce, The Bodrum Municipality, The Kos Chamber of Commerce, The Kos Municipality and The Greek Consulate also support the activities organized by Bodrum Dance Club. Each year these cultural meetings are held on different dates in 2 different locations – Bodrum and Kos Island.

Local musicians, folk dance show groups and famous artists from TV participate in these cultural evenings until the early hours of the morning.

Düzenlediğimiz “Türk-Yunan Dostluk ve Kültür Buluşması” organizasyonu ile her yıl binlerce kültür elçisini Bodrum’da ve Yunan adalarında bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bu etkinliğe her yıl bin kişi katılıyor. İki ülkenin ortak müzikleri, ortak yemekleri ve ortak danslarından oluşan bu gecede komşu iki ülkenin kültürel değerlerini karşılıklı sunma imkanı buluyoruz. Bu etkinliğimize Türk ve Yunan tarafından belediyeler, sivil toplum örgütleri, kulüpler ve halk da destek veriyor. Türkiye ve Yunanistan arasında ortak müzikler, danslar ve yemeklerin tanıtıldığı etkinliklere katılım binlerce kişiye ulaşıyor. Bodrum Dans Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliklere Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, Kos Ticaret Odası, Kos Belediyesi ve Yunanistan Konsolosluğu da destek veriyor. Kültür buluşması her yıl Bodrum ve Yunanistan’ın Kos adası olmak üzere iki ayrı yerde farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Yerel müzisyenler, halk oyunları gösteri grupları ve TV den tanıdığımız ünlü sanatçıları da katıldığı kültürel gece sabaha kadar sürüyor.

Leave a Reply